Rajiv Roy
17 min readJul 6, 2021

--

(Chachai falls, Rewa)
(Sanchi stupa)
(Heliodorous Pillar, Sanchi)
(Lake Pichola, Udaipur)
(City Palace)
(Jagdish Temple)
(Fateh Sagar Lake, Udaipur)
(Maharana Pratap Memorial)
(Clock Tower, Jodhpur)
(Mehrangarh Fort, Jodhpur)
(Mandore Garden)
(jaisalmer Fort)
(Jain Temples, Jaisalmer)
(Bada Bagh)
(Gadi Lake, Jaisalmer)
(Sam Sand Dunes, Jaisalmer)
(Ajmer Sharif)
(Anasagar Lake, Ajmer)
(‘Baradari)
(Nareli Jain Temple)
(Prithvi Raj Chauhan Memorial)
(Akbar Palace and Museum, Ajmer)
(Charbagh Railway Station, Lucknow)
(Wat Thai Temple, Kushinagar)

--

--

Rajiv Roy

'ik raasta hain zindagi'..